Ledelsesopgaver

Ikke alle virksomhedsejere har tid, lyst og ressourcer til at påtage sig de mange administrative opgaver, der følger med titlen som leder. MEST Business Service tilbyder rådgivning og vejledning i ledelsesopgaver, og vi løser også opgaverne for jer, hvis I ønsker det. Vi arbejder på konsulentbasis (timebetaling) og påtager os en bred vifte af opgaver for såvel bestyrelser, advisory boards og direktioner som den daglige ledelse.  

MEST Business Service agerer sparringspartner og inspirationskilde i ledelsesspørgsmål inden for alle vore kompetenceområder. Eksempelvis kan vi indgå i bestyrelses- eller direktionsarbejde og hjælpe med implementering af struktur og processer (strategi, målsætning, budgetlægning).

Vi hjælper med at lægge salgsstrategier, vejleder i sælgerstyring, markedsføring, planlægning og implementering af provisionssystemer og incentiveprogrammer.

Gennemskuelighed i budgetter og regnskaber er afgørende for positive tal på bundlinjen. Vi hjælper ledelsen til overblik over de samlede indtægter og udgifter, så sund økonomi og vækstpotentiale bliver tydeliggjort for virksomheden. Vi tilbyder desuden hjælp med ledelsesstrategi og kompetenceafklaring, så optimal udnyttelse af de enkelte partneres styrkesider effektiviserer samarbejdet.

Når du skal etablere en virksomhed, kan du via det kommunale erhvervscenter få tilskud til iværksætterrådgivning. MEST har hjulpet mange nye virksomheder igang.

 

Ledelsesopgaver