EU projekter

Når EU midler bevilges i  forbindelse med socialfondsprojekter og regionalfondsprojekter, skal virksomheden aflægge omfattende afrapporteringer om brug af timer til projektet. Der skal desuden indberettes et detaljeret regnskab til Erhvervsstyrelsen hvert halve år.

Der stilles store krav om synlighed og overensstemmelse mellem virksomhedens eget regnskab og de omkostninger, der indberettes.

Ukorrekt indberetning eller overskredne deadlines kan resultere i, at virksomheden ikke får sine penge til projektet. 

Vi har stor erfaring med EU’s særlige økonomistyringssystemer og tilbyder hjælp til den administrative del af projektet. Virksomheden er selv ansvarlig for input til registreringer, men vi minder om deadlines, gør opmærksom på eventuelle mangler og sikrer, at alle rapporter bliver udfyldt korrekt og sendt af sted til tiden.

Vi arbejder på timebetaling og fakturerer kun for den tid, vi bruger. Vi hjælper gerne med budgettering i forbindelse med ansøgningen, vi kan stå for hele administrationen, men vi udfører også gerne enkelte, udvalgte opgaver.

 

EU projekter