Om MEST

Direktør Mette Daugbjerg stiftede i 2003 MEST Business Service ApS, der løser alle slags opgaver for små og mellemstore virksomheder af såvel ledelsesmæssig som praktisk karakter. MEST har i dag kunder i hele Skandinavien.

På konsulentbasis tilbyder MEST rådgivning og sparring i alle ledelsesspørgsmål som for eksempel fastlæggelse af strategier, udformning af handlingsplaner eller planlægning af markedsføring. MEST løser også ofte rekrutteringsopgaver.

På det praktiske område henvender MEST sig til virksomheder, der ønsker at outsource administrative opgaver for at koncentrere sig om sine kernekompetencer. Det kan være opgaver som bogføring, regnskaber, EU rapportering og projektstyring, kommunikation med offentlige myndigheder, forhandlinger med leverandører, forsikringsselskaber og lignende.

Mette Daugbjerg har i dag mange direktions- og bestyrelsesopgaver.

Der er pt.  seks medarbejdere i MEST, der har domicil i Hjørring i Vækstcenter Nord.

I 2012 og 2013 modtog MEST Business Service ApS Børsens Gazellepris, som gives til virksomheder i stabil vækst.

Se Mette Daugbjergs CV her

 

Om MEST